Odluka o raspisivanju оglasa za prikupljanje pisanih ponuda za privremeno korišćenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Bačka Topola do privođenja nameni