Javni poziv za ponovljenu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju poslovnog objekta trgovine robom široke potrošnje