Obaveštenje o suzbijanju krpelja na teritoriji Opštine Bačka Topola

Obaveštavamo građane da će u periodu od 22.05.2023.god. do 26.05.2023.god. preduzeće ORIS doo Sombor izvršiti suzbijanje krpelja na teritorije Opštine Bačka Topola na zelenim površinama u naseljenim mestima: Bajša, Gunaroš i Novo Orahovo i na zelenoj površini „vašarište“ u Bačkoj Topoli. Tretman će se sprovoditi preparatima na bazi aktivne materije deltametrin i lambda cihalotrin. Tretmanom će biti obuhvaćene zelene površine u naseljima.  Molimo pčelare da u periodu vršenja tretmana zaštite ili izmeste svoje košnice. Tretman će se vršiti onim danima sa povoljnom meteorološkom situacijom.

Precizni termini i lokacije tretmana mogu se pratiti putem telefona preduzeća Oris: 025/515 50 55.