Usvojen Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju opštine Bačka Topola za 2018. godinu

Skupština opštine Bačka Topola na svojoj sednici održanoj dana 17.05.2018.god. je po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS  br. 320-11-3188/2018-14 od dana 03.05.2018. god.  usvojila Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju opštine Bačka Topola za 2018. godinu koji je objavljen u „Službenom listu opštine Bačka Topola“ br. 11-2/2018 kao i na www.btopola.org.rs.

Program>>