Konkurs za sufinansiranje troškova udruženjima građana iz budžeta opštine Bačka Topola - pružanje administrativno-tehničke podrške poljoprivrednim proizvođačima na teritoriji opštine Bačka Topola