Zaključak štaba za vanredne situacije na dan 09.02.2021