Zaključak štaba za vanredne situacije na dan 16.01.2021