Obaveštenje

Obaveštavaju se svi zainteresovani da je zadnji dan za predaju pismenih ponuda u zatvorenim kovertama na raspisani Javni oglas za prikupljanje pismenih ponuda radi  davanja u zakup objekata poljoprivrede u javnoj svojini opštine Bačka Topola u naseljenom mestu Tomislavci 18.02.2021.god. (četvrtak), a da se postupak otvaranja pristiglih ponuda održava 19.02.2021.god. (petak) sa početkom u 12,00 sati u sali male većnice SO Bačka Topola, ul. Maršala Tita br.30.

Oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u prvom krugu u opštini Bačka Topola- digitalno javno nadmetanje

Predsednik opštine Bačka Topola je uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprovrede RS br. 320-11-904/2021-14 od dana 03.02.2021. god., doneo Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Bačka Topola i raspisao Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Obaveštenje

Obaveštavamo stanovništvo da se nedeljom neće raditi vakcinacija stanovništva