Kurs Front-End Web Development-a u Bačkoj Topoli

S ponosom Vas obaveštavamo da uskoro krećemo sa novom generacijom polaznika kursa Front-End Web Development-a.
Pilot projekat kursa u trajanju od 3 meseca - od marta do maja 2019. je uspešno završilo 18 polaznika. Nakon završetka pilot projekta “Sa IT na Ti” veliki broj zaineresovanih gradjana nam se obratilo, sa željom da i oni, ili neko njima blizak budu polaznici. Iz tog razloga, i iz želje da se što veći broj građana Bačke Topole upozna sa ovim atraktivnim zanimanjem - pripremili smo nastavak projekta.

Obaveštenje za suzbijanje korovske biljke ambrozije

Odelenje za inspekcijske poslove Opštinske uprave Bačka Topola,obaveštava građane opštine Bačka Topola i pravna lica (preduzeća i preduzetnike) da su dužni suzbijati korovsku bilјku ambroziju,  na osnovu  Uredbe o merama za suzbijanje i uništavanje korovske bilјke ambrozia (05 broj 110-7881/2006 od 17.08.2006. god),  na sledećim površinama koje su u njihovom vlasništvu :

1)površinama polјoprivrednog zemlјišta;

2)površinama šumskog zemlјišta;