Anketa o strukturi poljoprivrednih gazdinstava

Od 1. oktobra do 30. novembra ove godine Republički zavod za statistiku sprovešće Anketu o strukturi poljoprivrednih gazdinstava. Na teritoriji Republike Srbije Anketa će se sprovesti u 120.000 poljoprivrednih gazdinstava, za terenski rad u Anketi biće angažovano 536 anketara.

Za sprovođenje Ankete u  646 poljoprivrednih gazdinstva na teritoriji opštine Bačka Topola biće angažovana 3. anketara.

Obaveštenje za izbeglice iz Bosne i Hercegovine

Obaveštavamo vas da je Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima AP Vojvodine otvorio kancelariju za pružanje informacija o upisu imovine u BiH.

Naime, u Bosni i Hercegovini je u toku sprovođenje projekta sređivanja katastra i zemljišnih knjiga koji finansira Svetska banka. Svaka opština povremeno raspisuje javni poziv za određene katastarske opštine u kome poziva vlasnike nekretnina da u roku od 60 dana prijave i upišu svoju imovinu.

Usvojen Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju opštine Bačka Topola za 2018. godinu

Skupština opštine Bačka Topola na svojoj sednici održanoj dana 17.05.2018.god. je po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS  br. 320-11-3188/2018-14 od dana 03.05.2018. god.  usvojila Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju opštine Bačka Topola za 2018. godinu koji je objavljen u „Službenom listu opštine Bačka Topola“ br. 11-2/2018 kao i na www.btopola.org.rs.

Program>>

Poziv - Dani Opštine Bačka Topola 2018

Obaveštavamo mesne zajednice, ustanove kulture i civilne organizacije da će se manifestacija »DANI OPŠTINE BAČKA TOPOLA 2018« održati od 7. do 16. septembra 2018. godine.

U cilju usklađivanja programa pozivamo sve organizacije, koje planiraju organizaciju programa u ovom periodu, da dostave plan tog/tih programa najkasnije do 08. juna 2018. godine na e-mail adresu: predsednistvo@btopola.org.rs kao i poštanskim putem na adresu: