Dodela sertifikata učesnicima e-obuke „Sprovođenje zakona o opštem upravnom postupku u lokalnoj samoupravi „

Stalna konferencija gradova i opština-Savez gradova i opština Srbije, organizovala je e-obuku (učenje na daljinu) na temu „Sprovođenje zakona o opštem upravnom postupku u lokalnoj samoupravi„. Obuka je trajala osam nedelja  i ponudila je ključne teme i informacije o novinama i oblastima od važnosti za upravni postupak i funkcionisanje jedinica lokalne samouprave.

Obaveštenje

Obaveštavamo sve zainteresovane za podnošenje zahteva za dokazivanje prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva da su u  obavezi do 01. septembra 2017.god. da podnesu zahtev za utvrđivanje broja uslovnih grla za ostvarivanje prava prečeg zakupa polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini po osnovu stočarstva za 2018.god.  republičkoj veterinarskoj inspekciji Odsek veterinarske inspekcije , 24 000 Subotica, Trg Lazara Nešića br.1.

Forma Zahteva>>