Dodatnih 100 hiljada dinara subvencije dobrovoljnim vatrogasnim društvima

Predsednik opštine Bačka Topola, Adrian Satmari, potpisao je ugovor o podršci u iznosu od 100 hiljada dinara sa predstavnicima opštinskih dobrovoljnih vatrogasnih društava. Ovi ugovori su zaključeni na osnovu odluke o civilnoj zaštiti, čiji važan deo čine vatrogasci dobrovoljci, koji se mogu mobilisati u svakoj vanrednoj situaciji ili katastrofi. Na ovaj način, pored podrške dobijene na javnom konkursu, ostvarili su pravo na dodatne subvencije koju mogu koristiti za usavršavanje vatrogasaca i obnovu svoje opreme.

Obaveštenje o suzbijanju krpelja na teritoriji opštine Bačka Topola

Obaveštavamo građane da će u periodu od 25.04.2024.god. do 20.05.2024.god. preduzeće ORIS doo Sombor izvršiti suzbijanje krpelja na zelenim površinama na gradu i naseljenim mestima teritorije Opštine Bačka Topola. Tretman će se sprovoditi preparatima na bazi aktivne materije deltametrin i lambda cihalotrin. Tretmanom će biti obuhvaćene zelene površine u gradu i naseljima kao i izletišta van naselja. Molimo pčelare da u periodu vršenja tretmana zaštite ili izmeste svoje košnice.

Subvencije za udruženja građana i sportske organizacije

Lokalna samouprava Bačka Topola i ove godine dodeljuje subvencije udruženjima građana na teritoriji opštine. Pravo učešća na ovom konkursu su imali udruženja koja deluju u oblasti razvoja privrede i preduzetničke delatnosti, zaštite životne sredine, socijalne i dečije zaštite, vere, novinsko izdavačke delatnosti, protivpožarne zaštite, poljoprivrede, tehničke i saobraćajne kulture, kao i udruženja koja pružaju administrativno-tehničku podršku poljoprivrednim proizvođačima.