Skip to main content

Poljočuvarska služba

Redni brojKatastarska OpštinaBroj Telefona

1.

Gunaroš061/2605067

2.

Mali Beograd061/2605025

3.

Njegoševo061/2605069

4.

Bačka Topola061/2605073

5.

Novo Orahovo061/2605075

6.

Stara Moravica061/2605078

7.

Gornja Rogatica061/2605027

8.

Bajša061/2605081

9.

Pačir061/2605024

10.

Kordinator061/2604704