Skip to main content

Osnovna škola "Čaki Lajoš"

Zvaničnan naziv ustanova: Osnovna škola "Čaki Lajoš"

Adresa: Svetosavska 9, 24300 Bačka Topola

Broj telefona: 024/715-443

E-mail adresa: caki@stcable.rs

Internet stranica: www.caki.edu.rs

Društvene mreže: Facebook - Čaki Lajoš Csáki Lajos


Obrazovna ustanova je osnovana 1912. godine kao Građanska škola. Današnji naziv škola dobija šezdesetih godina prošlog veka. Sedamdesetih godina je počelo  proširivanje tadašnje školske zgrade, prvo  izgradnjom novog,  krila  a zatim i sportskom halom. Ona služi kao fiskulturna sala škole i mesto za održavanje raznih takmičenja i kulturnih manifestacija otvorenih za široku publiku.

Nagrada „Pro-Urbe“ je ustanovi  dodeljena 2002. godine.

Škola posluje pod nazivom Osnovna škola „Čaki Lajoš“ sa sedištem u Bačkoj Topoli, ulica Svetosavska 9. Rad škole je organizovan u jednoj radnoj jedinici.

Nastava se odvija u 16 odeljenja na srpskom  i  u 16 odeljenja na mađarskom nastavnom jeziku. Neguje se i rusinski jezik sa elementima nacionalne kulture.