Skip to main content

Osnovna škola „Doža Đerđ“

Zvaničnan naziv ustanova: Osnovna škola „Doža Đerđ“

Adresa: Maršala Tita 29, 24312 Gunaroš

Broj telefona: 024/4726-006

E-mail adresa: osdoza.gunaros@gmail.com 

Internet stranica: www.osdoza.edu.rs

Društvene mreže: facebook - Dózsa György Általános Iskola


Od samog osnivanja i početka rada, do danas škola je doživela mnoge promene. Svaka školska godina nosila je svoje specifičnosti. U Gunarošu 1882. godine (u jednoj zgradi od naboja koja se danas nalazi u školskom dvorištu i koja je i danas u funkciji) počela je nastava za đake od prvog do četvrtog razreda.  1948. godine počinje sa radom škola sa šest razreda, a 1955-56. godine izgrađena je nova (sadašnja) školska zgrada gde se od 1957-58. godine počinje odvijati obrazovno – vaspitni rad od prvog do osmog razreda osnovnog obrazovanja. Ova zgrada je proširena 1970-71. godine – izgrađena je sala za fizičku kulturu. Poštujući sve što je istorija i tradicija škole, spremni smo i otvoreni da učestvujući u reformi obrazovnog sistema, gradimo školu po meri učenika, roditelja, kolektiva, da od škole izgradimo mesto rasta, razvoja, lepote, učenja, znanja, igre, radosti i zadovoljstva u duši svih aktera obrazovnog sistema. To je naš glavni cilj u budućem radu. Škola se nalazi na periferiji sela. U okruženju škole, a i u selu dominiraju porodične kuće. Lokacija škole je dostupna učenicima, pa se do škole lako dolazi i peške, a iz okolnih naselja koje gravitiraju prema Gunarošu: sa Pobede, iz Svetićeva, Kišpešte, Kavila, Brazilije, Bogaroša, Njegoševa a poslednjih godina i iz Drljana učenici stižu koristeći đački autobus. Okolina škole i celokupno prirodno i društveno okruženje imaju uticaj na koncepciju Školskog programa, u smislu korišćenja okruženja kao resursa za planiranje i realizaciju različitih sadržaja i aktivnosti.  Od 2019 godine škola ima “učionicu“ u dvorištu, gde nastavnici mogu da predaju i učenici mogu da uče u prirodi.