Skip to main content

Građevinska inspekcija

Građevinski inspektor: Tijana Šarčević

Telefon: 024/715-310 , lokal:113

e-mail: tijana.sarcevic@btopola.org.rs

Bačka Topola,Maršala Tita 30

 

Strateški plan inspekcijskog nadzora:

-Strateški plan

 

Godišnji Plan

-Plan 2024

-Mišljenje Koordinacione Komisije

 

Operativni plan:

-Mesečni operativni plan

 

Godišnјi izveštaj o radu

-Izveštaj 2023

Saglasnost Koordinacione Komisije>>

 

Kontrolne liste:

-Kontrolne liste


Ozakonjenje:

+ Izveštaj ozakonjenje

+ Predlog programa popisa

+ Učesnici ozakonjenja