Skip to main content

Lokalne komunalne takse

Lokalna komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru – obveznici takse su srednja pravna lica, preduzetnici, mala i mikro pravna lica koja imaju godišnji prihod preko 50.000.000,00 dinara i sva velika pravna lica.

LKT1 Prijava lokalne komunalne takse za isticanje firme

Putem Portala lokalnih poreskih administracija lpa.gov.rs omogućena elektronska prijava za utvrđivanje komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru (firmarine) .  Prijava se podnosi samo kada dođe do promena podataka iz prijave.

Lokalna komunalna taksa za držanje sredstava za igru – obveznik takse je pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje drži aparate za igru (igre na računarima, video-automatima, fliperima i sl. koje se stavljaju u pogon uz pomoć novca ili žetona, kao i pikado, bilijar i sl. u kojima se učestvuje uz naplatu)

LKT2 Prijava lokalne komunalne takse za držanje sredstava za igru

Podzakonski propisi u odnosu na lokalne komunalne takse: