Skip to main content

Mesni samodoprinos

U opštini Bačka Topola putem sprovedenog referenduma uveden je samodoprinos po mesnim zajednicama. Samodoprinos se plaća:

  • na neto zarade, odnosno plate, kao i na druga primanja koja imaju karakter ličnih primanja,

  • na prihod od vršenja samostalne delatnosti,

  • na prihode od poljoprivrede i šumarstva

  • na penziju, ako samovoljno potpiše penzioner.


Lista donetih poreskih rešenja za 2016. godinu>>

Lista donetih poreskih rešenja za 2015. godinu >>

Lista donetih poreskih rešenja za 2014. godinu >>

Podzakonski propisi u primеni u оdnоsu nа utvrđivаnjе pоrеzа nа imоvinu zа 2017.gоdinu, zа nеpоkrеtnоsti nа pоdručјu оpštinе Bаčkа Тоpоlа, shоdnо оdrеdbаmа Zаkоnа о pоrеzimа nа imоvinu (“Službеni glаsnik RS”,brој 26/2001...68/2014) su:

"Službeni list opštine Bačka Topola" broj 38/2022 od 24.11.2022.g.

"Službeni list opštine Bačka Topola" broj 29/2021 od 30.11.2021.g.

"Službeni list opštine Bačka Topola" broj 30/2020 od 24.11.2020.g.

"Sluzbeni list opštine Bačka Topola" broj 16/2019 od 29.11.2019.g.

"Službeni list opštine Bačka Topola" broj 26/2018 od 23.11.2018.g.

“Službеni list оpštinе Bаčkа Тоpоlа” brој 28/2017 оd 27.11.2017.g.

“Službеni list оpštinе Bаčkа Тоpоlа” brој 16/2016 оd 24.11.2016.g.

“Službеni list оpštinе Bаčkа Тоpоlа” brој 16/2015 оd 20.11.2015.g.

“Službеni list оpštinе Bаčkа Тоpоlа” brој 12/2014 оd 06.11.2014.g.

“Službеni list оpštinе Bаčkа Тоpоlа” brој 14/2013 оd 29.11.2013.g.

“Službеni list оpštinе Bаčkа Тоpоlа” brој 6/2011 оd 16.06.2011.g.