Skip to main content

Mesna zajednica Novo Orahovo

Zvaničan naziv ustanova: Mesna zajednica Novo Orahovo

Adresa: Košut Lajoš 2., Novo Orahovo

Broj telefona: 024/ 723 051

E-mail adresa: mzorahovo@gmail.com 

Društvene mreže: Facebook - https://www.facebook.com/hkzentagunaras


Novo Orahovo nalazi se u sredini Bačke pored regionalnog puta Bačka Topola – Senta i 7 km od auto puta Novi Sad – Subotica, nadmorska visina 111 m i površina naselja je 65,3 km². Teritorijalno pripada Opštini Bačka Topola, dok administrativno Severnom Bačkom okrugu i ima 1765 stanovnika. Novo Orahovo je višenacionalna zajednica od ukupnog stanovništva je 85% mađar, 9% ruszina, 2% srba i 4% ostale nacionalnosti. Stanovnici se bave uglavnom poljoprivredom a sektor privrede i male privrede se razvila za usluživanje potreba poljoprivrede. Imamo više od 400 registrovanih gazdinstva i više od 10 registrovanih farmi. Radi i nekoliko zanatlija pekar, frizer, kovač i vrši se i izrada predmeta iz domaće radivosti. U naselju funkcioniše osnovna škola sa 8 razreda, obdanište, ambulanta, stomatolog i apoteka.  Stanovništvo je uglavnom katolik, crkvi koja je izgrađena 1985. godine imaju mesta i dve vere, rimokatolička zajednica i grkokatolička zajednica. Radi oko 20 aktivnih civilnih udruženja koje prema delatnosti obuhvaćaju sport, negovanje tradicije, kulturu, mlade, ženska prava, vatrogastvo, očuvanje životne sredine, rad pricrednika, itd. Civilna udruženja za svoj rad koriste zgrade: Dom Kulture, Zavičajnu kuću i Vatrogasni dom.