Skip to main content

Naknada troškova boravka u PU za decu korisnike novčane socijalne pomoći

Zahtev za priznavanje prava na naknadu troškova u PU za decu korisnike novčane socijalne pomoći podnosi roditelj, hranitelj odnosno staratelj organu uprave.

Potrebna dokumentacija:

Pomenuti zahtevi za ostvarivanje prava na naknadu troškova boravka u PU sa navedenom dokumentacijom predaju se u predškolskoj ustanovi u kojoj je dete upisano.

Detaljne informacije se mogu dobiti u Službi društvene brige o deci.

Telefon: 024/715-310 lokal 122