Skip to main content

Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta opštine Bačka Topola za sufinansiranje sportskih organizacija i posebnih programa u oblasti sporta na teritoriji opštine Bačka Topola u 2023. godini

Konkurs>>

Pravilnik>>

1. prijava - Osnovni podaci>>

2. prijava - Predlog programa>>

3. prijava - Budžet projekta>>

4. prijava - Izjava da sredstva nisu na drugi način obezbeđena>>

5. prijava - Izjava o nepostojanju sukoba interesa>>

Rang lista>>

Odluka o dodeli>>

Informacija:

U skladu sa članom 12. stav 2. Pravilnika o dodeli sredstava iz budžeta opštine Bačka Topola i o kriterijumima i merilima za kategorizaciju sportskih organizacija (‘’Sl. list opštine B.Topola’’, broj 1/2023) Predsednik opštine objavljuje informaciju za sve učesnike konkursa koji su dobili manji iznos sredstava od traženog, da bez odlaganja treba da dostave novu specifikaciju troškova, u skladu sa dodeljenim sredstvima, odnosno obaveštenje o tome da odustaju od sredstava koja su im dodeljena.

Desni baner