Skip to main content

Obaveštenje podnosiocima zahteva za ostvarivanje prava na naknadu troškova analize plodnosti poljoprivrednog zemljišta na teret budžeta opštine Bačka Topola

         Opštinsko veće opštine  Bačka Topola na sednici održanoj dana  14.07.2023.godine donelo je  Pravilnik o uslovima  i postupku ostvarivanja  prava na naknadu troškova analize plodnosti poljoprivrednog zemljišta na teret budžeta opštine Bačka Topola („Službeni list opštine Bačka Topola“, broj 16/2023).

          Navedenim Pravilnikom je propisano da naknadu troškova na teret budžeta opštine Bačka Topola može da zahteva fizičko lice kao vlasnik ili zakupac poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi na teritoriji opštine Bačka Topola, a fizičko lice ima prebivalište na teritoriji opštine Bačka Topola, naknada troškova može da se traži i za poljoprivredno zemljište na kojem je nosilac prava svojine Republika Srbija, a korisnik ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, i koje je dato u zakup putem programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Bačka Topola.

       Fizičko lice je, radi ostvarivanja prava na naknadu troškova  analize plodnosti poljoprivrednog zemljišta, dužno da podnese odgovarajući zahtev sa priloženom propisanom dokumentacijom Odeljenju za prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine, komunalno-stambene poslove i privredu koji se nalazi u prilogu.

Kontakt osoba: Rita Beretka, 024/715-310/lok 125

E-mail: rita.kiskarolj@btopola.org.rs  

Preuzmi zahtev>>

Desni baner