Skip to main content

Objavljen rang lista prijavljenih kandidata za popisivače

Republički zavod za statistiku objavlјuje rang listu prijavlјenih kandidata za popisivače

Za kandidate koji se pozivaju u drugu fazu selekcije na Rang-listi je naveden termin i mesto za predaju dokumentacije i intervju.

Smatra se da su objavlјivanjem ove Rang-liste svi kandidati koji su konkurisali za posao popisivača obavešteni o rezultatima prve faze selekcije, i o tome kada i gde kandidati koji su ušli u drugu fazu selekcije treba da dođu radi predaje tražene dokumentacije i intervjua.

Rang-listu kandidata može se videti - ovde.

Potrebna dokumentacija može se videti - ovde.

Link obaveštenja Republičkog zavoda>>

Desni baner