Skip to main content

Vremenska kapsula pronađena je u zgradi bivšeg hotela u Bačkoj Topoli

U toku su radovi na rekonstrukciji nekadašnjeg hotela u Bačkoj Topoli. Radnici koji trenutno izvode radove, prilikom rušenja jednog od zidova, pronašli su pismo u staklenoj boci, odnosno vremensku kapsulu, koju su predali Domu kulture opštine Bačka Topola kome je poverena koordinacija radova. Pismo je napisao Lajoš Kiškarolj, rođen 1903. godine, koji je nekada bio trgovac, ali je u avgustu 1957. godine, kada je pismo napisano, radio kao rukovodilac 10 zidara tokom radova na izgradnji hotela, kada je započeta gradnja drugog sprata.kapszula

Direktorka Doma kulture opštine Bačka Topola potražila je potomke Lajoša Kiskarolja, a kako se ispostavilo, njegov sin, 96-godišnji Robert Kiškarolj, i dalje živi u Bačkoj Topoli. Predsednik opštine Adrian Satmari, zamenik predsednika opštine Nimrod Tomik i Timea Čipe, direktorka Doma kulture, posetili su Roberta i poklonili mu uramljenu kopiju očevog pisma. Odlučeno je da se originalan primerak vrati u zid sadašnjeg administrativno-društvenog kompleksa, tako da vremenska kapsula ostane na svom izvornom mestu za buduće generacije.

Lajoš Kiškarolj kratko, ali jasno je opisao tadašnju situaciju. Podrum hotela i deo prizemlja su već bili završeni 5 godina pre pisanja pisma, ali je zbog nedostatka sredstava gradnja nakratko pauzirana. Napominje i da je na ovom mestu nekada stajala kuća Pataki Mace, u kojoj su bile i prodavnice, radionice i kafana, ali se ova zgrada više nije uklapala u okolinu, pa ju je grad eksproprisao i počeli da grade hotelsku zgradu. Pataki Maca je obeštećena drugim nekretninama. U vreme pisanja pisma, tamo je radilo oko 60 radnika, od kojih je 10 rukovodio Kiškarolj. Zapisao je i imena i datume rođenja nekih zidara: Jožef Hajbok (1903), Ištvan Bodor (1918?), Lajoš Erči (1919), Janoš Kovač – Dora (1925), Antal Majoroš (1929).

Opština Bačka Topola i Dom kulture opštine Bačka Topola i ovim putem se zahvaljuju izvođaču radova na očuvanju i predaji vremenske kapsule.

kapszulakapszula

Desni baner