Skip to main content

Rani javni uvid povodom izrade plana detaljne regulacije za izgradnju Vetroelektrane Bačka Topola na području katastarskih opština Njegoševo, Novo Orahovo i Gunaroš