Skip to main content

Obaveštenje o suzbijanju krpelja na teritoriji opštine Bačka Topola

Obaveštavamo građane da će u periodu od 25.04.2024.god. do 20.05.2024.god. preduzeće ORIS doo Sombor izvršiti suzbijanje krpelja na zelenim površinama na gradu i naseljenim mestima teritorije Opštine Bačka Topola. Tretman će se sprovoditi preparatima na bazi aktivne materije deltametrin i lambda cihalotrin. Tretmanom će biti obuhvaćene zelene površine u gradu i naseljima kao i izletišta van naselja. Molimo pčelare da u periodu vršenja tretmana zaštite ili izmeste svoje košnice. Naseljena mesta na kojima će se vršiti tretman su sledeća: Bačka Topola, Gunaroš, Pobeda, Svetićevo, Kavilo, Njegoševo, Novo Orahovo, Bajša, Mali Beograd, Zobnatica, Tomislavci, Karađorđevo, Stara Moravica, Gornja Rogatica, Pačir, Bački Sokolac, Krivaja, Bogaroš, Panonija i Srednji Salaš. Tretman će se vršiti onim danima sa povoljnom meteorološkom situacijom. 

Precizni termini i lokacije tretmana mogu se pratiti putem telefona preduzeća Oris: 025/515 50 55. 

Desni baner