Skip to main content

Obeveštenje

Desni baner

Obaveštenјe - Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova

        Obaveštavaju se građani opštine Bačka Topola da je Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Bačka Topola za 2023. godinu (Javni poziv broj 31-35/2023-V od 10. oktobra 2023. godine) trenutno u fazi terenskog proveravanja ispunjenosti tehničkih uslova prijava građana.

Predsednik Komisije

Mijatov Davidhazi Zita

Obaveštenje za prikupljanje potpisa birača za izborne liste

Predsednik Republike je , na osnovu člana 109  Ustava Srbije, i člana 21 Zakona o predsedniku Republike, na obrazloženi predlog Vlade, doneo ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Republike Srbije izabranu 3. aprila 2022. godine i raspisao izbore za narodne poslanike za 17. decembar 2023. godine. 

Obaveštavamo sve zainteresovane, da će overu za  prikupljanje potpisa birača koji podržavaju izbornu listu vršiti i Opštinska uprava Bačka Topola.

Obaveštenje

Obaveštavaju se građani opštine Bačka Topola da su prema preliminarnim podacima, sredstva za projekat sufinansiranja mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Bačka Topola za 2023. godinu (Javni poziv broj 31-35/2023-V  od 10. oktobra 2023. godine) utrošena i da će se nakon donošenja rešenja po podnetim prijavama znati da li je preostalo sredstava za dalju dodelu subvencija.

Obaveštenje - procena uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje sistema za navodnjavanje ''Lukač'' na katastarskim parcelama broj 1554/2 i 1554/3 k.o. Mali Beograd sa crpilištem na k.p. broj 1307 k.o. Mali Beograd i cevovodom za snadbevanje na k.p. 2343 i 1307 k.o. Mali Beograd,  (investitor''Лукач путеви'' д.о.о.) 

Obaveštenje

Studija

Obaveštenje podnosiocima zahteva za ostvarivanje prava na naknadu troškova analize plodnosti poljoprivrednog zemljišta na teret budžeta opštine Bačka Topola

         Opštinsko veće opštine  Bačka Topola na sednici održanoj dana  14.07.2023.godine donelo je  Pravilnik o uslovima  i postupku ostvarivanja  prava na naknadu troškova analize plodnosti poljoprivrednog zemljišta na teret budžeta opštine Bačka Topola („Službeni list opštine Bačka Topola“, broj 16/2023).