Skip to main content

Poljoprivredna škola sa domom učenika Bačka Topola

Zvaničnan naziv ustanova: Poljoprivredna škola sa domom učenika Bačka Topola 

Adresa: Maršala Tita 167, 24300 Bačka Topola

Broj telefona: 024/711-234

E-mail adresa: psdirektor@gmail.com 

Internet stranica: www.poljoskola.edu.rs

Društvene mreže: Facebook - poljoskolamezgaz

                              Instagram - @poljoskolamezgaz


Polјoprivredna škola sa domom učenika Bačka Topola počela sa radom 1962. godine. Otvorena je sa cilјem da savremenim saznanjima edukuje  omladinu u sferi polјoprivrede. Godine 1965. polјoprivrednog preduzeće Panonija ustupa školi 136 hektara oranica, zgrade i stočni fond i tako nastaje današnja Školska ekonomija škole.U šk. 1977/78 godini škola se transformiše u Polјoprivredni obrazovni centar Petefi brigade sa tri obrazovna smera ratarstvo, stočarstvo i polјoprivredna tehnika. Nakon reformi obrazovnog sektora od 1990.godine škola počinje edukaciju na polјima polјoprivreda, proizvodnja i prerada hrane. U proteklim decenijama škola je susrela sa nizom izazova, ali su se zaposleni i učenici uvek su se trudili da pratimo savremene trendove u obrazovanju, uklјučivanjem u reforme radili na efikasnosti nastavnog procesa. Škola trenutno obrazuje učenike na trogodišnjim i četvorogodišnjim profilima sa područja rada polјoprivreda, proizvodnja i prerada hrane.

Osavremenjavanje nastave se odvija i na školskoj ekonomiji, proteklih godina izgrađene su svlačionice, učionice i obnovlјena je i mehanizacija. U sklopu ekonomije formirali smo i mini zookutak.

Na putu da postanemo najmodernija polјoprivredna škola u Vojvodini pomogli su nam brojni uspešni konkursi i fondacije, tako 2002.godine izgrađena sportska hala, 2008.godine uz pomoć Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu dobili smo fitnes salu, a pomoću fondaciji Šansa dobili dobro opremlјenu školsku kuhinju.

Cilј škole da stekne nova saznanja, a  postojeća da predaje budućim naraštajima.

Iz ovog razloga uspostavili smo saradnju sa mnogim školama u zemlјi i  inostranstvu, pre svega zemlјama Evropske unije u kojima stiču savremena znanja naši učenici sa polјa polјoprivreda, proizvodnja i prerada hrane.. Zbratimlјene škole imamo u Senteš, Janošhalmi i Baru, a veoma dobru saradnju imamo sa školama u Pecelu,Đomaendredu, Kapošvaru i Petervašaru.

2021.godine u sklopu škole otvorili smo dom  za smeštaj 102 učenika.