Oglas za javnu licitaciju u prvom krugu za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Predsednik opštine Bačka Topola je dana 07.11.2018. godine, uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprovrede RS br. 320-11-7521/2018-11 od dana 07.11.2018. god., doneo Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Bačka Topola i raspisao Oglas za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.