Skip to main content

E-turista

Kategorizacija ugostiteljskih objekata za smeštaj:

Sva zainteresovana fizička lica koja su vlasnici smeštajnih objekata i pravna lica - privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik mogu da podnesu zahtev za kategorizaciju: kuća, apartmana, soba i seoskog turističkog domaćinstva, radi pružanja usluge smeštaja turistima na teritoriji opštine Bačka Topola.

Zahtev se podnosi Odeljenju za prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine, komunalno-stambene poslove i privredu, a preko Centralnog informacionog sistema – portala E-TURISTA  www.eturista.gov.rs

Za pristup Centralnom informacionom sistemu, odnosno dobijanje korisničkog naloga za portal E-turista potrebno je dostaviti na e-mail vesna.prica@btopola.org.rs sledeće podatke:

- FIZIČKA LICA – očitana lična karta (ili fotokopirana), e-mail adresa i kontakt telefon
- PRAVNA LICA – Izvod iz APR-a, e-mail adresa i kontakt telefon.

e -Turista - Uputstvo za korisnike e-Turista 

Uputstvo za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj vrste kuća, apartmana, soba i seoskih turističkih domaćinstava na teritoriji opštine Bačka Topola

Izjava za fizička lica - Obrazac 1

Pravni osnov

Zahtev za kategorizaciju smeštaja>>