Pozivni centri u mesnim zajednicama

Mesna Zajednica Broj Telefona Broj Telefona                    email              
Bačka Topola 024/715-757 064/862-44-44 mzbt@stcable.net
Bački Sokolac 024/4724-003 069/554-52-48 milan.vrekic75@gmail.com
Bajša 024/721-004 060/721-00-94 mzbajsa@stcable.rs
Gornja Rogatica 024/4724-018 062/109-34-25 mzgornjarogatica@tippnet.rs
Gunaroš 024/4726-012 064/645-20-65 hkgunaras@stcable.net
Karađorđevo 024/729-247 069/727-039 dragan.tankosic@zupbt.co.rs
Krivaja 024/4724-017 063/855-20-51 mzkrivaja@stcable.rs
Mali Beograd 060/720-01-40 063/184-60-92 mzmalibeograd@gmail.com
Novo Orahovo 024/723-051 024/723-005 mzorahovo@gmail.com
Njegoševo 024/4722-033 061/657-63-33 mznjegosevo@gmail.com
Pačir 024/4744-060 065/961-68-24 mzpacir@stcable.net
Panonija 024/725-104 064/374-31-60 mzpanonija@tippnet.rs
Pobeda 024/727-039 065/573-80-87 mzpobeda@stcable.rs
Stara Moravica 024/741-127 064/815-79-29 smoravica@gmail.com
Tomislavci 024/4728-160 069/118-76-16 tomislavcimz@gmail.com

 

Uslužni centar Opštinske uprave Bačka Topola

Obaveštavamo građane opštine Bačka Topola da uslužni centar Opštinske Uprave Bačka Topola radi kao pozivni centar, s obzirom na mere i ograničenja koje su uvedene odlukom o proglašenju vanrednog stanja.

Strankama kojima su potrebni izvodi iz matičnih knjiga ili uverenja o državljanstvu mogu da se obrate na telefon broj 024/715-480.

Kol Centar

Na osnovu Naredbe Opštinskog štaba za vanredne situacije, Opštinska uprava Bačka Topola otvara pozivni ili kol-centar, sa cilјem pružanja informacija za pomoć građanima, kao i koordinacije rada sa mesnim zajednicama. 

Broj telefona kol-centra je  064 8 624 475

Kol-centar radi svakoga dana od 08 - 16 sati. 

Po potrebi će biti uvedeni i dodatni brojevi telefona o čemu će se obavestiti javnost. 

 

Rani javni uvid povodom izrade prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine

Odluka o izradi Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine doneta je na sednici Vlade i objavlјena u „Službenom glasniku RS”, broj 48/19.

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 2. do 16. marta 2020. godine na zvaničnim internet stranicama ministarstva nadležnog za poslove prostornog planiranja i jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji.

Preuzmi dokumentaciju>>