Skip to main content

Рани јавни увид поводом израде плана детаљне регулације за изградњу Ветроелектране Бачка Топола на подручју катастарских општина Његошево, Ново Орахово и Гунарош