Skip to main content

Povraćaj više ili pogrešno naplaćenog poreza

Ako je obveznik uplatio više sredstava, ili je pogrešno uplatio sredstva, podnosi zahtev za povraćaj.
Lice može da se opredeli za povraćaj pogrešno plaćenog poreza ili za namirenje dospelih obaveza po drugom osnovu putem preknjižavanja.
Uz zahtev obveznik dostavlja dokaz o izvšenoj uplati, dokumentaciju na osnovu čega je izvršena uplata i fotokopiju lične karte.

>> Zahtev za povraćaj

>>Zahtev za preknjižavanje