Skip to main content

Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine

Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara je uređeno plaćanje naknade za zaštitu u unapređenje životne sredine.
Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada (“Sl. glasnik RS”, broj 86/2019 i 89/2019) propisani su kriterijumi i iznosi naknade.
Obveznici naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine su pravna lica i preduzetnici (uključujući i paušalce) čija se šifra delatnosti nalazi u Prilogu 1 Uredbe .
Prijave se podnose elektronsko na Portalu LPA (lpa.gov.rs) do 31. jula svake poreske godine.