Ugrás a tartalomra

Környezetvédelmi és -fejlesztési díj

A közjavak használatának díjairól szóló törvény szabályozza a környezetvédelmi és -fejlesztési díj megfizettetését.
Kormányrendelet a környezetre hatást gyakorló tevékenységek    meghatározásának kritériumairól  a  tevékenység  folytatásából eredő negatívkörnyezeti  hatások  foka  szerint,  a díjak  összegéről (az  SZK Hivatalos Közlönye 89/2019 és 89/2019) meghatározza a feltételeket és a díjak összegét.
A környezetvédelmi és -fejlesztési díj fizetésének kötelezettjei azok a jogi személyek és vállalkozók (beleértve az átalányokat is), akiknek tevékenységi kódjai a Rendelet 1. mellékletében találhatók.
A jelentkezési lapokat elektronikus úton az LPA Portálon (lpa.gov.rs) nyújtják be minden adóév július 31-ig.