Skip to main content

Izdavanje uverenja o raznim svojstvima po pravima iz oblasti zaštite dece i porodice

  • uverenja o korišćenju ili nekorišćenju  prava na dečiji dodatak, 
  • uverenja o godišnjim ostvarenim prihodima korisnika prava na naknadu zarade,
  • uverenja o isplaćenim naknadama zarade korisnicima.

Za svako pravo i svako traženje prethodi podnošenje odgovarajućeg zahteva i pribavljanje određenih podataka potrebnih za izdavanje uverenja. 

 

Detaljne informacije se mogu dobiti u Službi društvene brige o deci  

Kontakt telefon 024/715- 310 lokal 122