Ugrás a tartalomra

Értesítés a Bambi Iskoláskor Előtti Intézménybe való íratkozásról a 2024-2025-es iskolaévre

Értesítjük Önöket, hogy a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézménybe az iratkozás 2024. 04. 15-től 2024. 05. 10-ig tart.

A kérelmek és a kiegészítő dokumentáció beadási határideje: 2024. 04. 15-től és 2024. 05. 10-ig. 

            A 2018. március 1. és 2019. február 28. között született gyermekek számára kötelező az iratkozás.

A már óvodába járó gyermekek esetében az előző évi dokumentáció automatikusan átkerül, és az idei beiratkozás során benyújtott kérelemként kerül elismerésre.

Azoknak a gyermekeknek az esetében, akiket a szülők, illetve más törvényes képviselők először íratnak be az oktatási intézménybe, az idei évtől kezdve elektronikus úton, az eUprava portálon (www.euprava.gov.rs) keresztül zajlik az iratkozás, dokumentumok benyújtása nélkül, mivel a születési anyakönyvből és a kötelező társadalombiztosítás központi nyilvántartásából származó adatok automatikusan beszerzésre kerülnek. Miután a szülő, illetve a gyermek más törvényes képviselője a www.euprava.gov.rs portálon keresztül benyújtja az iratkozási kérelmet, egy iktatószámot kap az iskoláskor előtti intézménytől, valamint a portálon keresztül értesítik a további lépésekről (az eUprava portálon üzenetet fog kapni a fiókjába). A kérelmek benyújtása kizárólag az iratkozási időszak ideje alatt, azaz 2024. 04. 15-től kezdődően lehetséges.

A külföldi állampolgárságú szülők elektronikus úton történő regisztrációjára nincs lehetőség, ezért őket arra kérjük, hogy a beiratkozással kapcsolatban érdeklődjenek a 024/711-148-as telefonszámon.

Azoknak a családoknak, akik családi pótlékra jogosultak (és két gyermeket íratnak be az intézménybe), illetve anyagi biztonságra – szociális segélyre jogosultak, vagy gyermekük pszichofizikai rendellenességgel rendelkezik, és első alkalommal íratják be a gyermeket az intézménybe, a beíratást elektronikusan kell elvégezniük, azzal a megjegyzéssel, hogy a további dokumentumokat utólag kell benyújtaniuk.

Az újonnan beíratott gyermekek szüleinek ki kell tölteniük az Általános tudnivalók a gyermekről című nyomtatványt, amelyet szkennelt vagy fényképes formában kell elküldeniük a bambi@stcable.net e-mail-címre, vagy személyesen is átadhatják az intézmény épületében. A nyomtatvány az intézmény honlapján érhető el (www.bambi.edu.rs).

Az alábbi esetekben kell kiegészítő dokumentumokat mellékelni:

- ha a gyermek családi pótlékban részesül (és két gyermeket íratnak be), szükséges a családi pótlékban való részesülésről szóló végzést mellékelni,

- pszichofizikai rendellenességgel rendelkező gyermekek, illetve azon gyermekek esetében, akiknek a beiskoláztatását elhalasztották, szükséges az illetékes szerv által kiállított bizonylatot mellékelni. 

          A kiegészítő dokumentumokat szkennelt vagy fényképes formában a bambi@stcable.net e-mail-címre kell elküldeni, vagy személyesen is átadhatók az intézmény épületében, a gyermek vezeték- és utónevével ellátva.

         Ha a kérelmek száma meghaladja az intézmény kapacitását, az intézmény A gyermekeknek a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézménybe történő beíratásának, felvételének és onnan való kiíratásának feltételeiről szóló szabályzat szerint jár el.

         Az elektronikus beiratkozással kapcsolatos további információk és az iratkozási eljárás részletes leírása az intézmény honlapján (www.bambi.edu.rs) érhető el.

         Az iratkozással kapcsolatos kérdéseivel a bambi@stcable.net e-mail-címen, vagy a 024/711-148-as telefonszámon keresheti fel munkatársainkat, minden munkanapon 8:00 és 12:00 óra között. 

 

                                               Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény, Topolya

Desni baner