Állami tulajdonú földek bérbeadására és használatba adására vonatkozó nyilvános hirdetés kiírása

Topolya községi elnöke 2018. 11. 7-én, a Szerb Köztársaság Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztériumának 320-11-7521/2018-11 számú, 2018. 11. 7-én kelt jóváhagyásával, meghozta a határozatot a Topolya község területén lévő állami tulajdonú földek bérbeadására és használatba adására vonatkozó nyilvános hirdetés kiírásáról, s kiírta a Topolya község területén lévő állami tulajdonú földek bérbeadására és használatra bocsátására vonatkozó nyilvános árverésre irányuló hirdetést.