Кözségi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálata

Tájékoztatjuk Topolya község polgárait, hogy a Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálata, a rendkívüli állapot kihirdetéséről szóló határozat által bevezetett intézkedéseket és korlátozásokat figyelembe véve, telefonos ügyfélszolgálatként működik.

Azok az ügyfelek, akiknek anyakönyvi kivonatra, illetve állampolgársági bizonyítványra van szükségük, érdeklődjenek a 024/715-480-as telefonszámon.

Telefonos ügyfélközpont

A Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának rendelete alapján, Topolya Községi Közigazgatási Hivatala telefonos ügyfélszolgálatot (call center) létesít a polgárok tájékoztatása és segítése, valamint a helyi közösségek munkájának koordinálása céljából.

A telefonos ügyfélközpont száma: 064 8 624 473, 064 8 624 475

A telefonos ügyfélközpont mindennap 8 és 16 óra között működik.

Szükség szerint további telefonszámokat vezetünk be, amiről értesíteni fogjuk a nyilvánosságot.

Korai nyilvános betekintés a Szerb Köztársaság 2021–2035. évi területrendezése tervének elkészítése kapcsán

A kormány ülésén határozatot hoztak a Szerb Köztársaság 2021–2035. évi területrendezési tervének elkészítéséről, amely határozat megjelent a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 2019/48. számában.

A korai nyilvános betekintés 15 napig tart, mégpedig 2020. március 2-tól 16-ig a Szerb Köztársaság területtervezési, valamint helyi önkormányzati teendőkben illetékes minisztériumainak hivatalos honlapjain.

A dokumentáció letöltése>>