Skip to main content

Vesti-galerija

Desni baner

Dodatnih 100 hiljada dinara subvencije dobrovoljnim vatrogasnim društvima

Predsednik opštine Bačka Topola, Adrian Satmari, potpisao je ugovor o podršci u iznosu od 100 hiljada dinara sa predstavnicima opštinskih dobrovoljnih vatrogasnih društava. Ovi ugovori su zaključeni na osnovu odluke o civilnoj zaštiti, čiji važan deo čine vatrogasci dobrovoljci, koji se mogu mobilisati u svakoj vanrednoj situaciji ili katastrofi. Na ovaj način, pored podrške dobijene na javnom konkursu, ostvarili su pravo na dodatne subvencije koju mogu koristiti za usavršavanje vatrogasaca i obnovu svoje opreme.

Subvencije za udruženja građana i sportske organizacije

Lokalna samouprava Bačka Topola i ove godine dodeljuje subvencije udruženjima građana na teritoriji opštine. Pravo učešća na ovom konkursu su imali udruženja koja deluju u oblasti razvoja privrede i preduzetničke delatnosti, zaštite životne sredine, socijalne i dečije zaštite, vere, novinsko izdavačke delatnosti, protivpožarne zaštite, poljoprivrede, tehničke i saobraćajne kulture, kao i udruženja koja pružaju administrativno-tehničku podršku poljoprivrednim proizvođačima.

Sadnja drveća u opštini Bačka Topola

U prvim mesecima godine u opštini Bačka Topola će se održati akcija sadnje drveća zahvaljujući opštini Bačka Topola i Javnom preduzeću „Vojvodinašume”. Partneri lokalne samouprave u akciji su mesne zajednice, Ekološko društvo „Arkus”, opštinska lovačka društva, Ekološko udruženje ribolovaca "Jezero", kao i druge civilne organizacije. Zahvaljujući zajedničkoj saradnji, u opštini će biti zasađeno oko 4.700 sadnica drveća, među kojima su bele topole, američki jasen, bagrem, vrba, tisa, breza i razne sadnice ukrasnog drveća.

Održane su Sportske igre mladih a Bačkoj Topoli

U sportskoj hali Osnovne škole „Čaki Lajoš“ održano je svečano otvaranje Sportskih igara mladih u Bačkoj Topoli. Na manifestaciji su bili prisutni Adrian Satmari, Predsednik opštine, funkcioneri lokalne samouprave, direktori osnovnih škola „Čaki Lajos“ i „Nikola Tesla“, kao i Adriana Vilagoš, šampionka u bacanju koplje koja je zajedno sa takmičarima upalila baklju prijateljstva.