Skip to main content

Локални информациони центар за енергетску ефикасност општине Бачка Топола

Грађани односно заинтересоване стране у вези поступака, процедура и предмета током реализације мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Бачка Топола, у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији,“ могу да се обрате општини Бачка Топола на неки од следећих контаката: