Skip to main content

Одлука о расписивању јавног огласа путем прикупљања понуда за отуђење (продају) грађевинског земљишта у јавној својини општине Бачка Топола ради изградње