Edukativna radionica „Poslovanje davaoca ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti i seoskim turističkim domaćinstvima“

 

Turistička organizacija opštine Bačka Topola Vas poziva na edukativnu radionicu sa temom:

Poslovanje davaoca ugostiteljskih  usluga u domaćoj radinosti i seoskim turističkim domaćinstvima

Edukacija se održava 03.11.2017.godine u skupštinskoj sali opštine Bačka Topola, u Bačkoj Topoli, ulica M. Tita 30 sa početkom u 11h.

Zašto obuka u seoskom turizmu?

Seoski turizam kao specifična turistička grana okrenut je seoskim domaćinstvima koja u svojim objektima pružaju usluge smeštaja i hrane, kao i niz pratećih sadržaja za potencijalne turiste. Edukacija u seoskom turizmu ima za cilj da ponuđače usluga obuči savremenom pristupu u kreiranju proizvoda kao i da im približi moguću lepezu usluga koje se nude u okviru seoskih domaćinstava. Takođe, edukacija pruža mogućnost poboljšanja kvaliteta usluga koje se nude, razvija preduzetničke sposobnosti vlasnika objekata u okviru seoskog turizma i predstavlja način za savladavanje poslovnih problema, koji se uglavnom javljaju nakon određenog perioda rada.

Kome je edukacija namenjena?

Edukacija je usmerena ka seoskim domaćinstvima, kategorisanim ali i onim koja to još nisu, kao i onim koja tek žele da se kategorišu. Takođe, edukacija je namenjena mladima koji žele da se uključe u turističku delatnost, ali i svima drugima koji se ovom delatnošću već bave kao što su zaposleni u turističkim organizacijama, osobama uključenim u seoska domaćinstva i registrovana poljoprivredna gazdinstva na prostoru Vojvodine. Poseban segment edukacije će biti i finansijsko poslovanje gde interes mogu da nađu i radnici iz lokalnih samouprava koji se bave turizmom.

Plan i program edukativnog dana

11:00 – 11:15 Upoznavanje sa učesnicima i organizacija radioničkog dana

11:15 – 11:30 Značaj seoskog turizma za lokalnu zajednicu

11:30 – 12:30 Zakonsko-pravna regulativa za poslovanje u seoskom turizmu - Marica Kosanović dugogodišnji, menadžer za turizam, turistički radnik i član komisije za kategorizaciju smeštaja pri lokalnoj samoupravi grada Zrenjanina

12:30 – 13:15 Primena marketinga u prodaji turističkih usluga u seoskim turističkim domaćinstvima  – Dragana Arsenijević, diplomirani ekonomista za turizam, stručni konsultant u oblasti turizma

13:15 Diskusija

Svi učesnici će biti anketirani o razvoju seoskog turizma u okviru svoje Opštine kako bi se utvrdili problemi i definisali strateški pravci razvoja.

Prijave za radionionicu izvršiti u Turističkoj organizaciji opštine Bačka Topola, Glavna 12 od 8h-14h ili na tel. 024/711-020.