Oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u drugom krugu u opštini Bačka Topola- digitalno javno nadmetanje

Predsednik opštine Bačka Topola je uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS br. 320-51-10779/2022-14 od dana 18.11.2022. god., doneo Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Bačka Topola i raspisao Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Energetska efikasnost - solarne panele - Pitanje i odgovori:

Poštovana,

molim vas za pojašnjenje dela teksta za javni konkurs za ugradnju solarne opreme na teritoriji Bačke Topole. Imam dva pitanja.

Prvo:

U odeljku IV tačka 6. Izjava o garancijina inverter i solarne panele, nejasan je tekst u zagradi ZA MERU UGRADNJA SOLARNIH PANELA - OBRAZAC 4 I 5).

Da li to znači da treba obavezno dostaviti obrasce 4 i 5 ukoliko privredni subjekt konkuriše za poslove ugradnje solarne opreme za električnu energiju? Da li su obrasci 4 i 5 ovavezan deo konkursne dokumentacije?

Obaveštenje za glasanje van biračkog mesta

Za glasanje van biračkog mesta birač se može prijaviti na telefon 0648624477 ili 715-470 ili na e-mail adresu webmaster@btopola.org.rs , odnosno radnom telu na dan izbora do 11.00 časova.

Van biračkog mesta mogu da glasaju samo lica koja nisu u mogućnosti da dođu na biračko mesto iz zdravstvenih razloga, osobe sa invaliditetom i nemoćna stara lica.

Formular za prijavu za glasanje van biračkog mesta>>

Obaveštenje – Raspisuje se konkurs za solarne panele u opštini Bačka Topola

U okviru Konkursa za podsticaj energetske efikasnosti, Opština Bačka Topola će 10-og novembra 2022. godine, u četvrtak objaviti konkurs za solarne panele za izvođače.  Izvođači mogu da dostave potrebnu dokumentaciju do 1-og decembra 2022. godine, nakon čega će biti bodovani i rangirani od strane nadležne komisije. Konkursna prijava od 10-og novembra će biti dostupna na zvaničnoj internet stranici Opštine Bačka Topola, na sledećem linku: http://www.btopola.org.rs/sr/konkursi.