Energetska efikasnost - Pitanјa i odgovori:

PITANјA I ODGOVORI:

 

Broj 1. Da li možete da mi objasnite priloge koje su potrebne za prijavu na Javni konkurs u vezi energetske sanacije?

Odgovor: Poštovani,

Prilog 1: To je prijavni formular. Konkuriše vlasnik objekta. Suvlasnici potpisuju prilog 5.

Prilog 2: U ovoj izjavi treba navesti broj članova domaćinstva, ali samo onih koji imaju prijavlјeno prebivalište. Dokaz uz ovo je očitana lična karta koja ima čip ili fotokopirana koja nema čip ili neki drugi dokument za maloletna lica (zdravstvena knjižica).

Obaveštenje o suzbijanju komaraca u opštini Bačka Topola

Obaveštavamo Vas da će u periodu od 11.07.2022. do 16.07.2022 godine biti izvršen tretman iz vazduha odraslih formi komaraca na teritoriji opštine Bačka Topola i to u sledećim naseljenim mestima:

Bačka Topola u naseljenim mestima: Bačka Topola, Zobnatica, Karađorđevo, Mali Beograd, Bački Sokolac, Tomislavci, Krivaja, Gornja Rogatica, Stara Moravica, Pačir, Panonija, Novo Orahovo, Pobeda, Njegoševo, Svetićevo, Kavilo, Srednji Salaš, Bajša, Bogaroš, Bagremovo, Gunaroš i tretman kritičnih priobalnih zona oko jezera.