Oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u drugom krugu u opštini Bačka Topola - digitalno javno nadmetanje

Predsednik opštine Bačka Topola je uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprovrede RS br. 320-11-3597/2021-14 od dana 08.04.2021. god., doneo Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Bačka Topola i raspisao Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

POČEO JE SA RADOM CENTAR ZA KOVID19 MERE (obaveštenja o delatnostima koje mogu da se obavljaju)

Centar se nalazi na internet adresi inspektor.gov.rs, a putem kontakt forme, možete postaviti sva pitanja koja se tiču postupanja u skladu sa Naredbom o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti virus  Kovid19, a koju donosi Ministar zdravlja, gde ćete dobiti tačan podatak o ograničenjima koje ove mere podrazumevaju, sa aspekta delatnosti koje mogu da se obavljaju.