Partnesrtvom do razvoja jedinica lokalne samouprave u AP Vojvodini kroz IPARD lll program Evropske Unije

Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine i Razvojni fond Vojvodine su 7. decembra 2021. godine formalizovali svoju dosadašnju saradnju zaključivanjem Protokola o saradnji, koji je osnov za udruživanje kapaciteta i napora ove dve pokrajinske institucije u cilju  unapređenja institucionalnih kapaciteta saglasno potrebama evropskih integracija, kao i kreiranja podsticajnih mehanizama za podršku učešća korisnika sa teritorije AP Vojvodine u razvojnim programima Evropske unije.

Javna rasprava o Budžetu opštine Bačka Topola za 2022. godinu

Poštovani građani i korisnici javnih sredstava!

U prilogu se nalaze  tabelarni prikazi prihoda i rashoda Nacrta Odluke o budžetu opštine Bačka Topola za 2022. godinu.
Vaše predloge i sugestije povodom istog očekujemo na email adresi: budzet@btopola.org.rs
Obaveštavamo Vas, da će javna rasprava u vezi istog biti održana 08.12.2021. godine (sreda) u zgradi Opštinske uprave (skupštinska sala), ulica  Maršala Tita 30, Bačka Topola 12 časova.