Skip to main content

Roditeljski dodatak

Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje majka za prvo, drugo, treće i četvrto dete, pod uslovom da je državljanin RS i da ima prebivalište u RS, kao i  pod uslovima koji su propisani Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Ovo pravo može ostvariti i majka koja je strani državljanin i ima status stalno nastanjenog stranca, pod uslovom da je dete rođeno na teritoriji R Srbije.

 Umesto majke, ovo pravo može da ostvari i otac, pod uslovima koji su propisani navedenim zakonom.

Roditeljski dodatak  za 1. dete isplaćuje se u  jednokratnom iznosu.

Roditeljski dodatak za 2., 3. i 4. dete isplaćuje se u mesečnim ratama, u iznosima koji se usklađuju 01. januara i 01. jula tekuće godine.

Jednokratna pomoć za 2. i 3. dete, se isplaćuje uz prvu isplatu roditeljskog dodatka.

 

Potrebna dokumentacija: 

 •  Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak majke (potpisuje se u zdravstvenoj ustanovi gde se rodi dete, ukoliko ste saglasni da se službeno pribavi dokumentacija za ostvarivanje prava) ili  u Uslužnom centru, majka lično, a podnosi se najkasnije do navršenih godinu dana života deteta (Zahtev)
 • Izvod iz matične knjige rođenih za svu svoju decu

 • Uverenje o prebivalištu za svu decu iz PS

 • Lična karta majke

 • Uverenje nadležnog organa starateljstva da majka neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev, da njena deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku ili starateljsku porodicu ili data na usvajanje i da majka nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja, 

 • Dokaz o urednoj vakcinaciji za svu decu

 • Ostala dokumentacija, koja je od  uticaja na ostvarivanje prava

 

Kada je otac podnosilac zahteva, potrebna je dokumentacija: 

 Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak oca (obrazac se  dobija na šalteru 3 u Uslužnom centru, a podnosi se najkasnije do navršenih godinu dana života deteta), 

 • Dokaz da je majka umrla (izvod iz matične knjige umrlih) ili napustila dete (uverenje organa starateljstva) ili teže bolesna (potvrda nadležne zdravstvene ustanove) ili lišena roditeljskog  prava (sudsko rešenje) ili na izdržavanju kazne zatvora (potvrda kazneno popravne ustanove o početku i završetku kazne), 

 • Izvod iz matične knjige rođenih za svu svoju decu kao i decu majke deteta za koje se podnosi zahtev (izvodi ne mogu biti stariji od šest meseci), 

 • • Fotokopija lične karte za sebe i majku deteta, 

 • Fotokopija zdravstvene knjižice za sebe i majku deteta, 

 • Uverenje o državljanstvu 

 • Uverenje nadležnog organa starateljstva da otac neposredno brine o detetu za koje je podneo zahtev, 

 • Uverenje da njena deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku ili starateljsku porodicu ili data na usvajanje i da otac nije lišen roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja, 

 • Da majka nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja, 

Oslobođeno plaćanja takse.