Ugrás a tartalomra

Szülői pótlék

Szülői pótlékra való jogosultságát az anya gyakorolja az első, második, harmadik és negyedik gyermek után, feltéve, hogy a SzK állampolgára és lakhellyel rendelkezik a SzK területén, valamint a Gyermekes családok pénzügyi támogatásról szóló törvényben előírt feltételek mellett. 

Ezt a jogát a külföldi állampolgárságú, állandó lakhellyel rendelkező külföldi állampolgári státusszal rendelkező anya is gyakorolhatja, feltéve, hogy a gyermek a Szerb Köztársaság területén született.

  Ezt a jogot az anya helyett az apa is gyakorolhatja, a fent említett törvényben előírt feltételekkel.

Az 1. gyermek után járó szülői pótlékot egy összegben folyósítják.

A 2., 3. és 4. gyermek után járó szülői pótlék folyósítása havi részletekben történik, a tárgyév január 1-jén és július 1-jén korrigált összegben.

A 2. és 3. gyermek után járó egyszeri segély a szülői pótlék első kifizetésével jár.

 

Szükséges dokumentáció:

 •  Anya szülői pótlékra való jogosultság gyakorlása iránti kérelem (a gyermek születése szerinti egészségügyi intézményben kell aláírni, ha hozzájárul a jogosultság gyakorlásához szükséges okmányok hivatalos beszerzéséhez) vagy a Ügyfélközpontban, az anya személyesen nyújtja be, legkésőbb a gyermek egy éves koráig.

 • Születési anyakönyvi kivonat minden gyermeket illetően

 • A lakhely bejelentéséről szóló bizonylat a Belügyminisztériumtól  minden gyermeket illetően

 • Az anya személyi igazolványa

 • Az illetékes gyámhatóság igazolása arról, hogy az anya közvetlenül gondoskodik arról a gyermekről, akire vonatkozóan kérelmet nyújtott be, hogy a korábbi születési sorrendű gyermekei nem kerültek ellátó intézménybe, nevelő- vagy gyámcsaládba, illetve nem adták örökbe, és az anyát nem fosztották meg szülői jogaitól az előző születési sorrendű gyermekekkel kapcsolatban. 

 • A gyermekek rendszeres védőoltásáról szóló bizonylat

 • Egyéb, a jogok gyakorlását érintő dokumentáció.

 

Ha az apa a kérelmező, az alábbi dokumentumok szükségesek: 

 •  Az apa szülői pótlékra való jogosultság gyakorlása iránti kérelme (a nyomtatványt az ÜgyfélKözpont 3-as tolóablakánál igényelhető, legkésőbb a gyermek egyéves koráig kell benyújtani), 
 • Annak igazolása, hogy az anya meghalt (halotti anyakönyvi kivonat) vagy elhagyta gyermekét (gyámhatósági igazolás), vagy súlyos beteg (az illetékes egészségügyi intézmény igazolása) vagy szülői jogától megfosztott (bírósági határozat), vagy börtönbüntetését tölti (a büntetés-végrehajtási intézet bizonylata a büntetés kezdetéről és befejezéséről), 

 • Születési anyakönyvi kivonat minden gyermeke, valamint a gyermek anyjának gyermekeit illetően, akire a kérelmet benyújtották (az anyakönyvi kivonat nem lehet hat hónapnál régebbi), 

 • A saját, illetve a gyermek édesanyjának személyi igazolványának fénymásolata 

 • A saját, illetve az édesanya egészségügyi kártyájának fénymásolata (kivonata) 

 • Állampolgársági bizonylat 

 • Az illetékes gyámhatóság igazolása arról, hogy az apa közvetlenül gondoskodik arról a gyermekről, akire vonatkozóan kérelmet nyújtott be, 

 • Igazolás arról, hogy a születési sorrendben előző gyermekei nem kerültek ellátó intézménybe, nevelő- vagy gyámcsaládba, illetve nem adták örökbe, és az apát nem fosztották meg szülői jogaitól a születési sorrendben előző gyermekekkel kapcsolatban. 

 • hogy az anyát nem fosztották meg szülői jogaitól a születési sorrendben előző gyermekeket illetően

Mentesül az illeték fizetése alól