Obaveštenјe - Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova

        Obaveštavaju se građani opštine Bačka Topola da je Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Bačka Topola za 2023. godinu (Javni poziv broj 31-35/2023-V od 10. oktobra 2023. godine) trenutno u fazi terenskog proveravanja ispunjenosti tehničkih uslova prijava građana.

Predsednik Komisije

Mijatov Davidhazi Zita

Nastavljaju se radovi na rekonstrukciji buduće administrativno-društvene zgrade u centru Bačke Topole

Dom kulture opštine Bačka Topola zaključio je ugovor sa novim izvođačem radova na osnovu,  koje se radovi na obnovi nekadašnjeg hotela i budućeg administrativno-društvenog kompleksa u centru Bačke Topole, mogu nastaviti. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, izabran je novi izvođač koji je dao najpovoljniju ponudu. Ugovor je potpisan sa kompanijom „Inobačka“, koja ima rok od 480 dana da završi zgradu. Međutim, prema njihovim planovima, ugovorom preuzete poslove mogu da završe u kraćem roku.