Uslužni centar Opštinske uprave Bačka Topola

Obaveštavamo građane opštine Bačka Topola da uslužni centar Opštinske Uprave Bačka Topola radi kao pozivni centar, s obzirom na mere i ograničenja koje su uvedene odlukom o proglašenju vanrednog stanja.

Strankama kojima su potrebni izvodi iz matičnih knjiga ili uverenja o državljanstvu mogu da se obrate na telefon broj 024/715-480.

Kol Centar

Na osnovu Naredbe Opštinskog štaba za vanredne situacije, Opštinska uprava Bačka Topola otvara pozivni ili kol-centar, sa cilјem pružanja informacija za pomoć građanima, kao i koordinacije rada sa mesnim zajednicama. 

Broj telefona kol-centra je 064 8 624 473, 064 8 624 475

Kol-centar radi svakoga dana od 08 - 16 sati. 

Po potrebi će biti uvedeni i dodatni brojevi telefona o čemu će se obavestiti javnost. 

 

Rani javni uvid povodom izrade prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine

Odluka o izradi Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine doneta je na sednici Vlade i objavlјena u „Službenom glasniku RS”, broj 48/19.

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 2. do 16. marta 2020. godine na zvaničnim internet stranicama ministarstva nadležnog za poslove prostornog planiranja i jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji.

Preuzmi dokumentaciju>>